Home>Lab Technicians Detail

People

Xiaochuang Xiao

Laboratory Technician

Research Direction:
precision machining technology
E-mail:
xiaoxc@sustech.edu.cn
Xiaochuang Xiao
Laboratory Technician
Research area: precision machining technology

E-mail:xiaoxc@sustech.edu.cn